2018. február 25.

Beverly Jo - Álmaim lovagjaHa már szóba került az előző bejegyzésemben Beverly Jo könyve, akkor szerintem érdemes pár szót vesztegetni rá. 1992-ben jelent meg a könyv (magyarul 1993-ban), ami azért jó 20 évvel a Szürke előtt volt :)

A történet a 11. századba visz vissza, I. (Hódító) Vilmos idejébe, amikor megszerzi Anglia trónját. Az egyik főszereplője Madeleine, aki normann (vagyis francia) nemes lánya. Az apja és a testvére hűen szolgálja Vilmost, de miután meghalnak, a király a lánynak adja az egyik angol birtokot. Persze amíg nincs férje, addig a rokonai kezében van a hatalom.

A pasi Almery de Gaillard, aki félig angol, félig normann, aki hűséges a királyhoz, de közben támogatja az angolokat is az elnyomókkal szemben.

Ők ketten úgy találkoznak, hogy mind a ketten álnevet használnak, majd jön a műfaj egyik sajátossága, a félreértés :) A pasi azt gondolja, hogy a lány élvezi, ha másokat megkorbácsoltathat, a lány pedig sejti, hogy a férfi az Arany Szarvas, aki az árulás mezsgyéjén ingadozik...

A király megígérte a Madeleine-nek, hogy kiválaszthatja a férjét, de mivel azt szeretné, ha Almery-t választja, azért csak három pasit ajánl fel választásul. A lány hajlik is Almery felé, de mivel a pasi fél, hogy felismeri és feladja a királynak, valamint egy „árulót” is sejt a birtokon, így mindent megtesz, hogy ne őt válassza. Viszont az egyik jelölt korábban megpróbált megerőszakolni a lányt, így ő eleve kiesett. Amikor pedig a király látja, hogy a lány a harmadik pasit készül választani, csapdát állít: Madeleine-t az istállóhoz rendeli, ahol a legfőbb esélyes éppen egy másik pasival hentereg...

Madeleine így csapdába esik... Másnap pedig választania kell... Már azon töri a fejét, hogy zárdába vonul, amikor Almery apja látogatja meg a szobájában. És akkor a részlet a könyvből.

– Egyikőjükhöz sem megyek feleségül – ismételte makacsul. – Visszatérek a kolostorba, ami nem is lesz olyan rossz.
Dorothy égnek emelte kezét, és kirohant a szobából. Néhány perc múlva Guy de Gaillarddal tért vissza, aki pompásan nézett ki. Csodálatos kézi hímzésű hosszú krémszínű palástot viselt. Egy intéssel kiküldte Dorothyt.
– Mire véljem mindezt, kisasszony? – kérdezte udvariasan.
Madeleine a szemébe nézett, és ezt mondta:
– Az ön fia megpofozott engem.
A gróf felhúzta egyik szemöldökét, és csupán ennyit mondott: – Akkor menjen feleségül Stephenhez, de nehogy azt higgye, hogy ő sohasem fogja megütni.
Madeleine csak rázta a fejét.
– Nem.
– Odo de Pouissey? – kérdezte bizonytalanul Guy gróf, Madeleine ismét megrázta a fejét.
– Aimeryhez fog férjhez menni – mondta a gróf elégedett hangon.
– Egyikőjükhöz sem fogok férjhez menni – ismételte Madeleine. – A király vagy megnevez más ifjakat, vagy visszaküld a kolostorba. Azt hiszem, ez utóbbi lenne a legjobb.
Guy gróf hosszú léptekkel odament a nő ágyához, és leült. Amikor a nő megpróbált másfelé nézni, a férfi erősen megfogta az állát, és kényszerítette, hogy nézzen a szemébe.
– Elég volt! Visszaél a választás lehetőségeivel. A király nem akarja, hogy apáca légy, de nincs több ideje rád és ostoba kifogásaidra. – Madeleine szerette volna kiszabadítani magát a férfi markából. A gróf felemelte a kezét. – Könnyen adhatok én is egy pofont, kisasszony.
Madeleine látta, hogy komolyan beszél.
– Jól tudom, a király azt akarja, hogy a fiához menjek hozzá – kiáltotta.
– Akkor engedelmeskedjen az uralkodójának! Lehetőséget adott önnek, amit nem fog visszavonni. Használja ki bölcsen ezt a lehetőséget!
– Nem tehetem! – suttogta, és megeredtek a könnyei.
A gróf hirtelen megfordította, és teljes erejéből a hátsó felére ütött. Madeleine abbahagyta a sírást, felsikoltott, és a fájdalomtól kábultan feküdt, miközben sajgó testrészét dörzsölgette. Megfordult, majd a férfi arcába nézett.
– Parancsom van rá, hogy utasítsam, azonnal öltözzön fel, és jöjjön ki. A döntését egy órán belül hallani szeretném, Madeleine kisasszony. Én az uralkodóm törvényei szerint cselekszem. Az már csak ízlés dolga, hogy miként érjük el célunkat, de ha kell, a verést is bevetjük. Nos, hozzam a nádpálcát?
– De Aimery nem akar feleségül venni – védekezett Madeleine.
– Ha megtagadja ezt, vele szemben is ugyanúgy járok el, mint önnel. Egyszóval, küldessek a nádpálcáért, vagy felöltözik és kijön az eljegyzésére?
A férfi olyan volt, mint egy hideg kő. Jól tudta, hogy megtenné mindezt, amit mondott, ha kell, véresre veretné a király törvényei szerint. És neki engedelmeskednie kel a királynak.
– Szörnyű apa lehet – mondta halkan, miközben felkelt az ágyról.
– Ha lányom leszel, megbeszélhetnéd ezt a témát a többi gyermekemmel. – Az ajtóhoz ment, majd hívatta Dorothyt, aki dühösen robogott be a szobába. – A hölgy készen áll – mondta, és a lány felé fordult. – Ha nem lesz perceken belül a nagyteremben, visszajövök, és a katonáim segítségével viszem ki!
Dorothy szeme tágra nyílt.
– Ott leszek – válaszolta Madeleine elkeseredetten. – De ne felejtse el, Guy gróf, hogy ön kényszerített ebbe a házasságba!
A gróf elmosolyodott a komoly szavak hallatán, majd kiment.

Egy fenékre-csapás, és nádpálcával fenyegetés :) Nem is rossz. Majd jön még egy érdekes rész, ami bármelyik D/s könyvbe beleférne :)

A pap ki akarta őket vezetni a kápolnából, de a király közbelépett.
– Térdelj le a hagyományok szerint a férjed elé, Lady Madeleine! Térdelj le, és csókold meg Aimery kezét! Azt a kezet, amelynek bármikor joga van téged megfenyíteni, ha nem cselekszel helyesen.
Ha te tudnád uram – gondolta Madeleine –, hogy egy árulónak adózok hódolattal, biztos nem kényszerítenél erre. Ennek ellenére engedelmesen letérdelt, és megcsókolta férje jobb kezét, melynek egy része kilátszott a kötés alól.

Amelynek bármikor joga van megfenyíteni... :)

Mondjuk a pasi nem olyan, mint az apja. Egyrészt inkább fenyegeti a lányt pofonokkal, mint fenekeléssel (pl. a nászéjszakán, ha nem lenne szűz...), másrészt ebben a könyvben is előjön az, ami teljesen frusztrálja a spanking kedvelőket: amikor a okot ad a büntetésre, akkor nem náspángolja el, hanem csak az ágyat üti, hogy az emberei előtt megmaradjon a tekintélye... Pedig ez is lehetne egy tökéletes Outlander jelenet, nadrágszíjjal kiporolni a lányt :)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése